La Cova de les Llenes

La boca de la cova s’obre al capdamunt del penya-segat, a uns 100 metres en relació al riu. L’accés fins a la cova s’inicia en l’anomenat “Pont del Congost”, havent de caminar uns vint minuts camp a través fins a l’alçada de la boca, on es precisa un descens amb cordes degut a un petit ràpel d’uns sis metres.

L’entrada de la cova té unes dimensions aproximades de 2,5 metres d’alçada per uns tres d’amplada, i està orientada 17 graus sud-sudest. La llargada total de la cova és d’uns 185 metres comptant una galeria lateral que s’obre a l’esquerra i en direcció sud a uns 50 metres de l’entrada.

La galeria principal transcorre en direcció nord uns 90 metres fins arribar a un giravolt a la dreta que porta a una cambra de dimensions més grans (anomenada Sala Gran). Aquí la cova torna a girar, aquest cop a l’esquerra, i recupera la direcció nord durant uns 50 metres fins arribar al final de la cova.

La topografia de la Cova de les Llenes ha estat un dels objectius principals en el projecte d’intervenció preventiva. Ha estat així mateix la primera tasca amb la qual s’ha començat a desenvolupar el projecte, ja que l’obtenció d’una topografia era indispensable per a la consecució de la resta d’objectius.

Degut al difícil accés a la cavitat, ha estat impossible desplaçar fins a la cova material tècnic de topografia com una estació total. No obstant, mitjançant la pràctica de tècniques clàssiques de topografiat amb material tècnic modern, ens ha estat possible desenvolupar una topografia d’alta resolució.

De la Cova de les Llenes ja existia una topografia realitzada en el marc del Catàleg d’Espeleologia de Calaunya (duta a terme per Jordi del Valle al 2008). No obstant, aquesta topografia va ser realitzada amb finalitats espeleològiques i era necessari fer-ne una de nova que reflectís tots aquelles elements de la cavitat que poguessin ser de rellevància a l’hora de fer un estudi arqueològic.