Ubicació

La cova de Les Llenes es troba situada al Terme d’Erinyà, Municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà), concretament al costat oest del congost anomenat Congost d’Erinyà, format pel riu Flamisell, i aproximadament a uns set kilòmetres al nord de La Pobla de Segur.

Mapa Pallars

El Congost d’Erinyà és un punt geològic singular que presenta una sèrie estratigràfica del Cretaci superior: a la part baixa d’aquestes roques dominants hi ha les calcàries massives del Cretaci superior, on està excavat el congost.
Per la geometria de la seva estratificació i pel contingut fòssil en roca, s’han interpretat com a sediments dipositats en un medi marí: correspondrien a un escull coral·lí. Aquesta sèrie margosa i argilosa del Cretaci superior està inclinada fortament cap al sud.

Podem veure 1)Localització de la Cova de les Llenes al Congost d’Erinyà format pel riu Flamisell; 2) Vista de la boca de la cavitat; 3) Interior de la cova (amb detall de la crosta estalagmítica marcada amb una línea discontínua vermella) i 4) Entrada de la cavitat.